Zebranie sprawozdawcze 2023 r.

Dziś (2.07.2023 r.) odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic. Prezes Towarzystwa, Anna Pobóg-Lenartowicz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od lipca 2022 do końca czerwca bieżącego roku. Przypomniała zwłaszcza wycieczki organizowane w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego „Poznajemy zamki i pałace Opolszczyzny”, które cieszyły się dużym powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców Chmielowic. Prócz tego zorganizowaliśmy w minionym okresie dwa spotkania przy grillu, spotkanie noworoczne (wspólnie ze strażakami i Radą Dzielnicy) oraz spotkanie dotyczące wrażeń mieszkańców Chmielowic z podróży do Ziemi Świętej. Z kolei skarbnik Towarzystwa, Gabriela Henek, przedstawiła stan finansów naszego stowarzyszenia. Następnie przedstawiono plany na najbliższy czas, koncentrując się zwłaszcza na wycieczkach, które będą realizowane w ramach grantu Urzędu Marszałkowskiegoa Województwa Opolskiego „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny”, pod honorowym patronatem Andrzeja Buły. O szczegółach wyjazdów napiszemy już wkrótce!

O tym, jak wielka jest potrzeba spotykania się świadczy obecność przeszło 40 osób na naszym spotkaniu. Wszystkim za przyjście serdecznie dziękujemy. A także za przyniesione słodkości!354122446_171763872554503_394216572356974726_n354141934_266886395932827_6174191971913804676_n354129295_215955577578042_1372292414363160260_n354098121_601704841945159_8691630491251868311_n354132511_670584167735631_5247052699703562213_n354177781_1278989689418219_6022025733068144314_n354190340_1946511455712330_2566037091600200693_n354154646_128898796899514_3103682328310431952_n