Zapraszamy na wykład p. Tomasza Kostusia, wicemarszałka woj. opolskiego

             Cudzych chwalicie, swoich  nie znacie

      Towarzystwo  Przyjaciół  Chmielowic

serdecznie zaprasza  na prelekcję

T o m a s z a  Ko s t u s i a

mieszkańca Chmielowic,

wicemarszałka województwa opolskiego

na temat:

       Regionalny Program Operacyjny    

           Województwa Opolskiego, 

    czyli jak wykorzystujemy pieniądze  

           unijne na rozwój regionu

która  odbędzie  się  9 listopada 2014 r.  o godz. 16.30

w sali nad remizą ( ul. Cmentarna 1).