Wielki sukces – Chmielowice wyróżnione!

Z ogromną radością informujemy, że projekt „Oto jest nasz trud codzienny…Zawody, profesje, usługi dawnych i współczesnych mieszkańców Chmielowic, realizowany przez nasze Towarzystwo w ramach programu „Działaj Lokalnie” otrzymał wyróżnienie w konkursie Urzędu Marszałkowskiego woj. opolskiego za najlepszy projekt realizowany w ramach programu „Odnowy Wsi” za lata 2012 – 2014. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego sukcesu – serdecznie dziękujemy!