Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Dzisiaj, 23.08.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic. Zebranie odbywało się w nadzwyczajnych warunkach, w maseczkach, przy zachowaniu dystansu – a wszystko – wiadomo – z powodu trwającej epidemii. Z powodu epidemii zebranie nie odbyło się we wcześniej planowanym terminie – 15.03. 2020 r.

Na początku zebrania uczestnicy uczcili minutą ciszy zmarłych w okresie od ostatniego zgromadzenia członkówTowarzystwa: ś.p. Marię Pelińską, ś.p. Huberta Skipczyka oraz śp. Waldemara Matlachowskiego.

Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został p. Marek Tomczak.

Na początku prezes TPCH Anna Lenartowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres od 18.03. 2018 – 15.03.2020 r. :

  • W marcu 2018 r. wybrano nowy zarząd w składzie:

Anna Lenartowicz – prezes

Marek Tomczak – wiceprezes

Jerzy Koziołek – skarbnik

Maria Gwizdak – sekretarz

Gabriela Henek, Monika Ożóg, Jan Kotula –członkowie Zarządu

  • Komisja Rewizyjna:

Janusz Uchnast, Urszula Chyl, Zygmunt Sykulski

  • Sąd Koleżeński:
  • Emilia Koziołek, Natalia Ozdoba, Teresa Koziarska

Liczba członków Towarzystwa na dzień 23.08.2020 – 94

Liczba zebrań zarządu w omawianym okresie: 14

Działalność:

  • Zorganizowane wycieczki: 7,

z tego 3 w 2018 r. (Niemodlin- Lipno-Szydłów, Janowiec – Kazimierz nad Wisłą – Lublin, Piekary Śląskie -Toszek)

4 w 2019 r. (Muzeum Śląskie Katowice, Licheń-Kruszwica-Strzelno- Biskupin – Ostrów Lednicki- Gniezno, Warszawa – Sejm/Łazienki; Muzeum Śląska Opolskiego – wystawa prac Rembrandta)

  • Projekt Eduko 2019 r.

Kwota 5 tys. zł

– wycieczka do Mosznej – warsztaty historyczne

I Chmielowicki Piknik Europejski: występy dzieci,  zawody sportowe, warsztaty kulinarne, pokazy walk rycerskich, zabawy dla dzieci

Konkursy: plastyczny, fotograficzny, literacki, na prezentację multimedialną

Warsztaty na temat  obecności Polski w UE

  • Spotkania towarzyskie: 3
  • w 2018 r., 2 w 2019 r.

– grill – Pożegnanie lata (2018)

– Spotkanie noworoczne (7.01.2019 r.)

-Spotkanie opłatkowe (14.12. 2019 r.)

  • Spotkania z cyklu „Cudzych chwalicie” – 2

– 2018 r. – Monika Ożóg

– 2019 r. (7.04) – Andrzej Sznejweis

  • Inne formy działalności – 4

– święcenia i prymicje ks. Tomasza Łuczkowskiego

– Pożegnanie Proboszcza ks. A. Michalika

– kiermasz adwentowy

– festyn szkolny

Prócz tego Zarząd Towarzystwa aplikował na granty na turystykę oraz na kulturę do Urzędu Marszałkowskiego i do Urzędu Miasta Opola  -bezskutecznie.

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Towarzystwa p. Jerzy Koziołek. Apelował o większą skuteczność w opłacaniu składek członkowskich.

Po nim sprawozdania złożyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej (p.Zygmunt Sykulski) oraz Sądu Koleżeńskiego (Emilia Koziołek). Po przegłosowaniu wszystkich sprawozdań przystąpiono do udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi. Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie.

Przystąpiono do wyboru nowych władz Towarzystwa.

Zgłoszono następujących kandydatów do Zarządu: Anna Lenartowicz, Jerzy Koziołek, Maria Gwizdak, Marek Tomaczak, Jan Kotula, Monika Ożóg, Gabriela Henek, Ryszard Dobkowski i Tomasz Musiał. Z kandydowania zrezygnowali Jerzy Koziołek i Maria Gwizdak (z powodów zdrowotnych).

W wyniku tajnego głosowania wybrano nowy zarząd TPCH w składzie: Anna Lenartowicz, Marek Tomaczak, Jan Kotula, Monika Ożóg, Gabriela Henek, Ryszard Dobkowski oraz Tomasz Musiał.

W podobny sposób wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Janusz Uchnast, Urszula Chyl i Zygmunt Sykulski oraz Sąd Koleżeński w składzie: Emilia Koziołek, Natalia Ozdoba, Irena Morzyk.

Anna Lenartowicz przedstawiła plany działalności Towarzystwa na bliższą i dalszą przyszłość, uzależniając ich realizację od stanu epidemiologicznego w kraju i za granicą. Wśród nich są między innymi: wycieczka „szlakiem joannitów” po Ziemi Lubuskiej, wycieczka na Morawy, wycieczka do Warszawy (zwiedzanie muzeów), piknik na Górze św. Anny, spotkanie na temat „Kultu św. Anny na Śląsku” oraz zabytków Śląska Opolskiego.

Zebranie zakończono życzeniami zdrowia i powrotu do normalności :)

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera