Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Przypominamy, że w niedzielę,23 sieprnia 2020 r. o godz. 16.00 na boisku LSK-u w Chmielowicach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na których zapraszamy wszystkich Członków Towarzystwa!

Ze względu na epidemię prosimy o wzięcie maseczeki długopisu. Będzie możliwość zapłacenie składki członkowskiej (25 zł). Tym razem, wyjątkowo, nie przewidujemy poczęstunku.

Porządek obrad:

 1. Przywitanie uczestników
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Pytanie o uzupełnienie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres kadencji  18 marzec 2018 – 15.03.2020
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. Wybór komisji skrutacyjnej
 14. Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 15. Wybór nowego Zarządu Towarzystwa
 16. Przyjęcie uchwały o powołanie nowych władz Towarzystwa
 17. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Komisji Rewizyjnej
 19. Wybór członków nowego Sądu Koleżeńskiego
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Sądu Koleżeńskiego
 21. Wolne wnioski
 22. Zakończenie obrad