Szlakiem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny – wycieczka trzecia – część 1

Dziś, 23 września 2023 r., odbyła się ostatnia nasza wycieczka szlakiem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny,  w ramach projektu finansowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, pod honorowym patronatem  Marszałka Województwa Opolskiego p. Andrzeja Buły. Ruszyliśmy szlakiem dawnego dziedzictwa technicznego, związanego przede wszystkim z dawnym hutnictwem i odlewnictwem. Pomysłodawcą trasy i przewodnikiem po niej był p. Sebastian Ruszała.  Pierwszym etapem wycieczki był Ozimek. Tam zobaczyliśmy najstarszy na świecie żelazny most łańcuchowy oraz Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi prowadzone przez Stowarzyszenie Dolina Stobrawy. Przewodnikiem po Muzeum był p. Józef Tomasz Juros oraz p. Henryk Słupik.

Jesteśmy pod wrażeniem ogromu pracy wykonanej przy ratowaniu tego dziedzictwa!

#PodrozujpoOpolsku!, #OpolskieKwitnące, #TurystyczneOpolskie

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera