Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci dra inż. Waldemara Matlachowskiego, członka-założyciela Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic.
Ś.p. Waldemar Matlachowski urodził się w 1937 r. w Różanymstoku na Białostoczczyżnie. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Od 1970 r. pracował najpierw w Wyższej Szkole Inżynierskiej, a później na Politechnice Opolskiej. Od 1980 r. aktywnie działał w NSZZ „Solidarność”, za co po wybuchu stanu wojennego został internowany, najpierw w Opolu, a potem w Nysie. Po 1989 r. nie zaprzestał swej działalności w „Solidarności”, był też prezesem Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum.
Był jednym z inicjatorów powstania naszego Towarzystwa i aktywnie uczestniczył w jego pracach dopóki siły i zdrowie Mu dopisywały.
Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia!