Założenia

Chmielowice to wieś z przeszło siedemsetletnią historią. Obecnie, ze względu na bliskość Opola, traktowana jest jako swego rodzaju „sypialnia” tego miasta. Zamieszkują ją rodziny żyjące tu „z dziada –
pradziada”, te, które przyjechały tu po II wojnie światowej z terenów dawnej Rzeczypospolitej, , jak i takie, które sprowadziły się całkiem niedawno, do nowobudowanych osiedli domków jednorodzinnych.
W naszej wsi spotykamy też rodziny romskie i ukraińskie. To wszystko sprawia, że integracja ludności przebiega powoli i wymaga cierpliwych i długofalowych działań. Z drugiej strony, Chmielowice, to wieś,w której tkwi olbrzymi potencjał. Mieszkają tu ludzie wielu zawodów i profesji, dyrektorzy dużych przedsiębiorstw, profesorowie wyższych uczelni, architekci, lekarze, bankowcy, ludzie kultury i sztuki.
Proponowany przez nas projekt ma za zadanie wyjść na przeciw głównej potrzebie mieszkańców naszejwsi, jaką jest integracja jak największej liczby osób ją zamieszkujących. Jako wieś o śląskich korzeniach mamy też bogaty dorobek kulturalny, który warty jest uwidaczniania i przekazywania dalej. Z jednej
strony po to, by przekazywać tradycję młodszemu pokoleniu, z drugiej zaś po to, by nowi mieszkańcy mogli prawdziwie wrosnąć w toczące się tu życie i poznać swoją małą ojczyznę.

Głównym celem projektu jest integracja ludności za pomocą ukazania tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego mieszkańców naszej wsi. Chmielowice znane są z bardzo dobrych wypieków i innych produktów żywnościowych. Widać to zwłaszcza przy okazji różnego rodzaju festynów, imprez okolicznościowych, kiermaszów szkolnych. Wychodzą jednak przy tym różnice w przygotowaniu tych potraw w zależności od regionu pochodzenia, tradycji i zwyczajów. Chcielibyśmy, korzystając z tej
wspólnej pasji do pieczenia i gotowania, ukazać bogactwo tych tradycji, różnorodność i pomysłowość mieszkańców w tym zakresie, także na poziomie wielopokoleniowym. Całość chcielibyśmy „przyprawić” odrobiną kultury w oparciu o potencjał mieszkańców wsi.
Innym celem naszego projektu jest promowanie zasad zdrowego żywienia, a poprzez nie – zdrowego stylu życia, począwszy od dzieci poprzez młodzież szkolną i dorosłych. Chcemy także nauczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież bezpiecznego poruszania się po kuchni i w kuchni. Jako Polacy wiemy, że nic tak nie łączy ludzi ja wspólny posiłek, wspólne biesiadowanie. Dlatego właśnie taka integracji starszych i młodszych Chmielowiczan (zarówno wiekiem jak i stażem) wydaje się być najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu – bycia jednym. Dodatkowo pomoże nam to pielęgnować najpiękniejsze nasze tradycje.
Projekt ma na celu ukazanie dziedzictwa kulinarnego i kulturowego naszej miejscowości.Chcemy to uzyskać za pomocą warsztatów wspólnego gotowania i pieczenia, prelekcji, pokazów, także o charakterze edukacyjnym. Planujemy przeprowadzenie cyklu warsztatów poświęconych przygotowaniu regionalnych
potraw i ciast, uzależnionych od pory roku i okazji (np.przetwory domowe, dania z ziemniaków, z jabłek, papryki, pieczenie pierników, potrawy na Boże Narodzenie itp.). Przy okazji chcemy odtworzyć sezonowe zwyczaje związane z przygotowaniem żywności. We współpracy z Centrum Badań Przyrodniczych w Opolu planujemy cykl warsztatów i pogadanek dla dzieci i dorosłych typu: fizyka i matematyka w kuchni, kuchenne laboratorium chemiczne, smaczna historia ziarenka, piernikowe szaleństwa itp. W miejscowej restauracji zamierzamy zorganizować  warsztaty pieczenia chleba, bułek oraz pizzy. W oparciu o uczniów i nauczycieli szkoły gastronomicznej (część z nich mieszka w Chmielowicach) planujemy przeprowadzenie pogadanek na temat odpowiedniego przygotowania stołu, nakrywania do stołu i okazjonalnego jego dekorowania. Dietetyczka przedstawi zasady zdrowego
żywienia. Chcemy także opowiedzieć o kulinariach w literaturze, sztuce i muzyce (przewidziany wyjazd do Instytutu Sztuki UO i filharmonii). Głównym punktem projektu ma być festyn pt. „Festiwal smaków”,w którym grupy mieszkańców będą mogły zaprezentować swoje produkty żywnościowe. W trakcie
festynu odbędą się konkursy na najlepsze produkty żywnościowe według określonych kategorii, ale także i według grup, np. kuchnia młodzieży, kuchnia mężczyzn, kuchnia śląska, kuchnia kresowa itp. Efektem finalnym ma być wydanie chmielowickiej książki kucharskiej.