Kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

ul. Gutenberga 8

45- 940 Opole

 

adres do korespondencji:

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic

ul. Przedszkolna 12

45-940 Opole

 

tel. 77 457-37-30

 

strona: www.tpch.pl

adres e-mail: prezes@tpch.pl

nr konta  bankowego: 42 1750 0012 0000 0000 3982 9002