Założenia

Projekt „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w naszym regionie od 2013 r. realizowany jest przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich.  Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. Biorą w nim udział organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, w naszym przypadku  działające na terenie gmin: Łambinowice, Korfantów, Niemodlin, Biała, Komprachcice, Prószków, Strzeleczki, Dąbrowa, Tułowice.  W ramach programu ogłaszany jest konkurs grantowy na projekty zmierzające do integracji życia mieszkańców i ich współpracy na rzecz dobra wspólnego.

Więcej na temat założeń programu na stronie: www.dzialajlokalnie.boryniemodlinskie.pl