Wydarzenia

Projekt realizowany będzie w trzech formach działania: spotkania ogólnowiejskie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, konkursy – dla wszystkich mieszkańców.

1. Spotkania  ogólnowiejskie:  festyn mieszkańców na boisku LZS-u,  którego głównym punktem będzie przemarsz przedstawicieli  poszczególnych profesji obecnych w Chmielowicach ( od aktorów, aptekarzy, architektów po żołnierzy). W jego trakcie  przedstawiciele poszczególnych zawodów będą mogli zaprezentować swoje profesje na specjalnych stoiskach lub warsztatach. W planach mamy m. in. sprowadzenie szybowca,  taśmociągu do cięcia drewna, pokazy walk rycerskich czy prezentację nauczycieli „ Fizyka w filmach Bonda”.

Na zakończenie projektu planujemy  Dzień Seniora, w trakcie którego dzieci zaprezentują program artystyczny, a przedstawiciele starszego pokolenia będą mogli opowiedzieć o wykonywanych przez nich zawodach.  Będzie to też okazja do podsumowania ogłoszonych konkursów i wręczenia nagród laureatom.

2.  Warsztaty: planujemy wyjazdy dzieci i młodzieży do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, do Instytut Sztuki UO, do Elektrowni Opole, do Filharmonii). Oprócz tego poszczególni mieszkańcy Chmielowic prowadzić będą warsztaty w przedszkolu i szkole na temat wykonywanych przez nich zawodów ( np. szewc, kaletnik, szklarz, krawcowa, kosmetyczka, policjant, trener itp.)  

3.  Konkursy – planujemy ogłosić następujące konkursy:

– na najliczniejszą  i najciekawiej prezentującą się grupę zawodową prezentującą się na przemarszu w czasie festynu; na firmę o najdłuższej tradycji rodzinnej w Chmielowicach; konkurs plastyczny dla dzieci;       konkurs fotograficzny, na prezentację i film–dla wszystkich chętnych ( z podziałem na grupy wiekowe).