Terminarz

Czas trwania projektu: 18. 08. 2014 – 16.02.2015

Festyn ogólnowiejski – 12 października 2014 r.

wycieczki – od września 2014 r.  do stycznia 2015 r.

warsztaty – od września 2014 r. do stycznia 2015 r.

konkursy – od września 2014 r. d0 stycznia 2015 r.

Dzień Seniora – styczeń 2015 r.

Szczegółowe terminy poszczególnych wydarzeń zostaną podane po ich ostatecznym ustaleniu!