Grant „Oto jest nasz trud codzienny…”

W ramach programu „Działaj lokalnie” Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic zgłosiło projekt: „Oto jest nasz trud codzienny. Zawody, profesje i usługi dawnych i współczesnych mieszkańców Chmielowic”.

Wyszliśmy z założenia, że Chmielowice to wieś specyficzna. Jeszcze do niedawna była to miejscowość o charakterze rolniczym, zamieszkała przez rodziny osiadłe tu „z dziada pradziada”. Po II wojnie w części wsi zamieszkali ludzie przesiedleni z dawnych Kresów Wschodnich. Od kilkunastu lat swoje domy budują w niej liczni mieszkańcy Opola, stąd często określana jest „sypialnią Opola”. Mimo to zachowała swój specyficzny, wiejski charakter. Fenomen Chmielowic polega na tym, że mieszkają w nich zarówno Polacy, Ślązacy, Niemcy, Romowie i Ukraińcy,  ludzie trudniący się rolnictwem, ogrodnictwem, hodowlą, wykonujący szereg usług ( mechanicy samochodowi, elektrycy, budowlańcy, monterzy, fryzjerki, krawcowe, kosmetyczki itp.), jak i przedstawiciele świata nauki ( mieszka tu 5 profesorów, kilku doktorów, wielu magistrów z UO i PO), samorządu terytorialnego, dziennikarzy, artystów ( muzyków, aktorów, plastyków), lekarzy, prawników, inżynierów, przedstawicieli biznesu. Potencjał wsi jest więc ogromny, niestety, niemal w ogóle niewykorzystany.  Wiele z tych osób jest otwartych na pomoc dla innych i współpracę, brak jest jednak pola wspólnego działania dla mieszkających tu osób. Wynika on głównie z tego, że ludzie się nie znają, że nie stworzono do tej pory programu, który doprowadziłby do integracji mieszkańców, poprzez wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Historia Chmielowic liczy sobie przeszło 700 lat. W tym czasie pracowali tu ludzie różnych zawodów i różnych profesji. Chcielibyśmy pokazać to dziedzictwo przez pryzmat zawodów i usług wykonywanych przez współczesnych mieszkańców wsi. Każda profesja ma swoją historię i tradycję, wynikającą także z miejsca pochodzenia ludzi ją wykonujących. Mamy nadzieję, że pokazanie dawnych i współczesnych zawodów mieszkańców w Chmielowicach przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia ich nawzajem.  

Głównym celem projektu jest uaktywnienie olbrzymiego potencjału tkwiącego w ludziach tu mieszkających, przekazywaniu dziedzictwa kulturowego ( wschodniego i zachodniego) oraz łączenia tradycji z współczesnością. Chodzi  też o to, byśmy się poznali i policzyli.  Ważna jest też integracja mieszkańców Chmielowic,  integracja, zarówno na płaszczyźnie społecznej, narodowościowej, jak i pokoleniowej.

Efektem może być także stworzenie bazy firm i usług oferowanych przez mieszkańców naszej wsi.

Projekt polega na ukazaniu różnorodnych zawodów, profesji i usług wykonywanych niegdyś w Chmielowicach oraz przez współczesnych mieszkańców Chmielowic.  W przypadku zawodów dawnych, wiele z nich jest już obecnie na wymarciu, stąd jest to ostatnia szansa na to, by przekazać informacje na ich temat młodszemu pokoleniu. Chcielibyśmy zachować wszelkie ślady po profesjach wykonywanych niegdyś przez mieszkańców naszej wsi (narzędzia pracy, zabudowania, zdjęcia obrazujące wykonywanie tych profesji, instrukcje dotyczące produkcji, usług itp.). Z drugiej strony warto pokazać współczesny potencjał mieszkańców  Chmielowic – ich różnorodność, wszechstronność i możliwości na przyszłość.