Monthly Archives: czerwiec 2023

Coroczne zebranie sprawozdawcze

Szanowni Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic!

Serdecznie zapraszamy na zebranie sprawozdawcze Towarzystwa, które odbędzie się w niedzielę, 2 lipca 2023 r. o godz. 17.00 pod wiatą przy boisku na ul. Gutenberga. W programie: sprawozdanie z działalności Towarzystwa w ostatnim roku oraz informacje o planowanych w najbliższym czasie wycieczkach.

Będzie okazja do zapłacenia składek członkowskich!

Coś słodkiego do kawy – mile widziane!