Monthly Archives: marzec 2020

ODWOŁANE ZEBRANIE

Szanowni Państwo,

z powodu zagrożenia koronowirusem,w trosce o Państwa bezpieczeństwo odwołujemy Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zaplanowane na 15 marca 2020r. Zebranie odbędzie się w najszybszym możliwym terminie, o którym Państwa poinformujemy.

Wszystkim naszym Członkom życzymy zdrowia!

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy wszystkich naszych Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w niedzielę 15 marca 2020 r. o godz. 17.00 w sali nad remizą.

Porządek obrad:

 1. Przywitanie uczestników
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres kadencji  18 marzec 2018 – 15 marzec 2020
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Wybór komisji skrutacyjnej
 13. Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 14. Wybór nowego Zarządu Towarzystwa
 15. Przyjęcie uchwały o powołanie nowych władz Towarzystwa
 16. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Komisji Rewizyjnej
 18. Wybór członków nowego Sądu Koleżeńskiego
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Sądu Koleżeńskiego
 20. Przedstawienie propozycji działań w 2020 r.
 21. Wolne wnioski
 22. Zakończenie obrad

W trakcie zebrania będzie możliwość zapłacenia składek członkowskich.

Coś do herbatki mile widziane!