Monthly Archives: kwiecień 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze TPCh

W niedzielę, 7 kwietnia 2019 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze naszego Towarzystwa. Prezes TPCh, Anna Pobóg-Lenartowicz,  przedstawiła sprawozdanie z działalności Towrzystwa w ciągu minionego roku. W tym czasie:

  • odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (18.03.2018r.), na którym wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną i sąd koleżeński
  • odbyło się 6 zebrań Zarządu
  • liczba członków wzrosła do 90
  • odbyło się 1 spotkanie z cykul „Cudzych chwalicie, swoich nie znacie” – gościem była dr hab. Monika Ożóg, która mówiła, jak modlili się pierwsi chrześcijanie
  • zorganizowano 2 spotkania noworoczne ( w styczniu 2018 i 2019 r.) oraz grilla na pożegnanie lata
  • zorganizowano 3 wycieczki: do Niemodlina, Lipna i Szydłowa (połączone z grillem), Do Janowca nad Wisłą, Kazimierza nad Wisłą i Lublina oraz do Piekar Śląskich i Toszka
  • Towarzystwo włączyło się w organizację festynu szkolnego oraz jarmarku adwentowego
  • wzięło też udział w święceniach i prymicjach  ks. Tomasza Łuczkowskiego oraz jubileuszu chmielowickiej straży pożarnej
  • wzięło udział w ewaluacji miejscowej szkoły podstawowej
  • prócz tego przygotowano 3 granty do urzędu marszałkowskiego w Opolu, wszystkie zostały odrzucone z powodów formalnych

Prezes Towarzystwa zaproponowała w bieżącym roku organizację następujących wycieczek: do Muzeum Śląskiego w Katowicach, do Sejmu (wspólnie z posłem Tomaszem Kostusiem) oraz kilkudniową – „szlakiem zabytków romańskich w Polsce”- Gniezno, Mogilno, Biskupin, Strzelin, Kruszwica. Trwają także rozmowy w sprawie złożenia wspólnego grantu w programie EDUKO.

Skarbnik Towarzystwa, Jerzy Koziołek, przedstawił sprawozdanie z ddziałalności finansowej za rok 2018 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Janusz Uchnast, złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za jego działalność w 2018 r.

Uczestnicy Zebrania jednogłośnie przegłosowali przyjęcie sprawozdania merytorycznego i  finansowego oraz udzielili absolutorium Zarządowi za jego działalność w 2018 r.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

Obrazy i słowa, czyli spotkanie z Andrzejem Sznejweisem

W dniu dzisiejszym, 7 kwietnia 2019 r. w ramach cyklu „Cudzych chwalicie, swoich nie znacie” Andrzej Sznejweis, malarz i grafik, mieszkaniec Chmielowic, opowiedział o początkach swojej drogi zawodowej, swojej

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

twórczości i jej inspiracjach. Rozmowie towarzyszyła prezentacji prac Artysty.2094020934