Monthly Archives: wrzesień 2018

„Jak i gdzie modlili się pierwsi chrześcijanie?” Zapraszamy na spotkanie!

Cudzych chwalicie, swoich  nie znacie

Towarzystwo  Przyjaciół  Chmielowic

 serdecznie zaprasza  na spotkanie

z dr hab. M o n i k ą   O ż ó g

mieszkanką Chmielowic

na temat:

W ŚWIĄTYNI CZY PRZY STOLE?

JAK I GDZIE MODLILI SIĘ PIERWSI CHRZEŚCIJANIE?

 które  odbędzie  się  7 października 2018 r.  o godz. 16.30  w sali nad remizą.

Najstarsze zachowane świadectwa na temat organizacji kościelnej w Rzymie mówią nam o bazylikach stawianych na grobach męczenników, o bazylice Zbawiciela oraz o tak zwanych tytułach (tituli), czyli jakichś kościelnych budynkach określanych imieniem właściciela danej posiadłości, a później dedykowanych różnym świętym. Podczas wykładu zostaną omówione pierwsze miejsca modlitw chrześcijan oraz nakreślone stanowisko Ojców Kościoła dotyczące sprawowanej liturgii. Całość zostanie bogato zilustrowana zdjęciami najstarszych świątyń rzymskich.

 Monika Ożóg  jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii oraz historykiem sztuki. Zawodowo zajmuje się historią i sztuką wczesnochrześcijańską a także tłumaczeniem i edycją tekstów starożytnych.

Jest radną naszej dzielnicy, przewodniczącą Rady Rodziców przy naszej szkole podstawowej, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic.

Pożegnanie lata 2018

1.09.2018 r.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

na wspólnym grillu Członków i Przyjaciół Naszego Towarzystwa pożegnaliśmy wakacje. Dziękujemy Wszystkim, którzy – mimo burzy i ulewnego deszczu – tak licznie przyszli na nasze spotkanie oraz przynieśli swoje smakołyki. Nowe przepisy już wkrótce na naszej stronie internetowej!