Monthly Archives: kwiecień 2018

Jubileusz Wandy Bartkowiak

10 kwietnia 2018Wandzia B.Wanda Ba.Wanda B.W.BW.Bar swoje 70.Urodziny obchodziła p. Wanda Bartkowiak, jedna z najbardziej aktywnych Członkiń naszego Towarzystwa. |Dołączamy się do wszystkich życzeń i serdecznych myśli! Ad multos annos!