Monthly Archives: czerwiec 2015

Za nami kolejny, ciekawy wykład

Za nami kolejne, bardzo ciekawe spotkanie w ramach naszego cyklu „Cudzych chwalicie, swoich nie znacie”. Naszym gościem był dr Piotr Zamelski, członek – założyciel naszego Towarzystwa, wielokrotny członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który mówił o pojęciu dobra wspólnego, ustroju i obowiązującym w Polsce prawie. Żywą dyskusję, która rozwinęła się po wprowadzającym wykładzie, zdominowały kwestie ordynacji wyborczej, JOW-ów, ale także nierówności obywateli wobec prawa, sposobów jego tworzenia i hermetyczności prawniczego języka.

Piotr Zamelski – ur. w 1985 r. w Opolu, ukończył szkołę podstawową w Chmielowicach, a następnie II LO Ogólnokształcące w Opolu. Po maturze podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Już w czasie studiów aktywnie udzielał się na różnych forach. Był członkiem Senatu UO – z ramienia studentów, zaangażowany był w prace koła naukowego, opiekował się olimpijczykami startującymi w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, brał udział w konferencjach. Od samego początku zaangażował się także w tworzenie Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic. Jest współtwórcą statutu naszego Towarzystwa, a także jednym z członków – założycieli. Reprezentował też członków przy rejestracji Towarzystwa w sądzie. Wchodził w skład pierwszych zarządów, a potem także Komisji Rewizyjnej.

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Politechnice Opolskiej. Pracuje tam do dnia dzisiejszego, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, w Katedrze Prawa Gospodarczego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym i kościelnym, prawami człowieka oraz teorią i praktyką prawa. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów w pracach zbiorowych, w czasopismach polskich i zagranicznych.

W roku 2013 obronił rozprawę doktorską pt. „Równowaga praw i obowiązków implikacją dobra wspólnego” napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko, która ukazała się drukiem w 2014 r. nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od wielu lat współpracuje też z swoim macierzystym II LO w Opolu, w którym prowadzi zajęcia z WOS oraz „Podstaw prawa”. Jest autorem pomocy dydaktycznych do tych przedmiotów dla uczniów gimnazjów i liceów.FullSizeRender(2)FullSizeRender(1)FullSizeRender20150628_16364320150628_16162120150628_161603FullSizeRender(3)

Już w niedzielę kolejny wykład!

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu „Cudzych chwalicie, swoich nie znacie”!
Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z dr. Piotrem Zamelskim, członkiem- założycielem naszego Towarzystwa,który będzie mówił na temat: W poszukiwaniu dobra wspólnego. Spotkanie dyskusyjne o ustroju i prawie w Polsce”. Zapraszamy do sali nad remizą ( ul. Cmentarna 1)

Foto-relacja z wycieczki na Górę św. Anny

20.06. 2015 r. grupa mieszkańców Chmielowic i Dziekaństwa wyruszyła w kolejną podróż. Tym razem naszym celem była Góra św. Anny, miejsce niezwykłe, nie tylko dla każdego mieszkańca Opolszczyzny. Dodatkowym bodźcem do odwiedzenia tego wyjątkowego sanktuarium był jubileusz 25-lecia poświęcenia naszego kościoła, który nosi wezwanie św. Anny i w którym znajduje się kopia annogóskiej figurki naszej patronki.

Wyprawa była bardzo udana, pogoda dopisała, wysłuchaliśmy bardzo ciekawej opowieści o dziejach kościoła i klasztoru o. Błażeja Kurowskiego, gwardiana klasztoru franciszkanów, przeszliśmy się po kalwaryjskich ścieżkach, weszliśmy na ołtarz papieski, na którym 32 lata temu swoje słynne nieszpory odprawił razem z ponad milionem wiernych Ojciec Święty Jan Paweł II, zwiedziliśmy też amfiteatr i Pomnik Czynu Powstańczego. I wcale nie chciało się wracać do domu!

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na kolejną wycieczkę – tym razem do Pszczyny i Rud Raciborskich, która odbędzie się 18 lipca.DSCF9195DSCF9196 DSCF9197 DSCF9198 DSCF9199 DSCF9200 DSCF9202 DSCF9203 DSCF9204 DSCF9205DSCF9206DSCF9207DSCF9208DSCF9209DSCF9210DSCF9211DSCF9213DSCF9214DSCF9215DSCF9216DSCF9217DSCF9218DSCF9219DSCF9220DSCF9221