Władze Towarzystwa

Pierwszy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic został powołany  22.05.2005r.

Jego skład był następujący:

Prezes – Jerzy Pobóg – Lenartowicz

Wiceprezes – Bogusław Rączka

Skarbnik – Jerzy Koziołek

Sekretarz – Teresa Rose

Członkowie – Marek Tomczak, Mikołaj Moczia, Tomasz Musiał

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Bogusław Borysowski

Członkowie – Piotr Zamelski, Natalia Ozdoba

oraz Sąd Koleżeński, który tworzyli:

Przewodnicząca – Krystyna Zimmerman

Członkowie –  Maria Gwizdak, Mirosław Stemporski

W 2006 r. z funkcji sekretarza Towarzystwa zrezygnowała Teresa Rose. Jej miejsce zajął Tomasz Musiał.

Dokooptowano też dwoje nowych członków Zarządu. Zostali nimi: Ewa Wittke i Zbigniew Adamkiewicz.

W 2007 r. na kolejną kadencję do Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

Prezes – Jerzy Pobóg – Lenartowicz

Wiceprezes – Bogusław Rączka

Skarbnik – Jerzy Koziołek

Sekretarz- Maria Sawczuk – Paluch

Członkowie – Mirosław Maciąg, Ewa Wittke, Zbigniew Adamkiewicz

Komisję Rewizyjną tworzyli:

Przewodnicząca – Natalia Ozdoba

Członkowie – Bogusław Borysowski, Piotr Zamelski

W grudniu 2009 r. dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa. Przedstawiały się one następująco:

Prezes – Bogusław Rączka

Wiceprezes- Marek Tomczak

Skarbnik – Jerzy Koziołek

Sekretarz – Maria Sawczuk – Paluch

Członkowie – Jan Kotula, Jerzy Pobóg – Lenartowicz, Ewa Wittke

Komisja Rewizyjna pozostała w tym samym składzie.

Na początku 2012 r. liczbę członków Zarządu zmniejszono do 5. Zarząd tworzyli:

Prezes – Bogusław Rączka

Wiceprezes – Marek Tomczak

Skarbnik – Franciszka Krystyna Szczepaniak

Sekretarz – Maria Sawczuk – Paluch

Członek – Leszek Strzępek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Janusz Uchnast

Członkowie – Ewa Wittke, Kornelia Pawleta

Sąd Koleżeński tworzyli:

Przewodnicząca – Emilia Koziołek

Członkowie – Piotr Zamelski, Jan Kotula

Na  Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo- Wyborczym w dniu 9.03. 2014 r. dokonano wyboru nowych władz TPCh. Tworzą je:

Prezes – Anna Pobóg – Lenartowicz

Wiceprezes- Stanisław Jędrzejów

Skarbnik – Jerzy Koziołek

Sekretarz – Maria Gwizdak

Członkowie – Jan Kotula, Marek Tomczak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Janusz Uchnast

Członkowie – Ewa Wittke, Maria Stemporska

Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca – Emilia Koziołek

Członkowie – Maria Sawczuk – Paluch, Bogusław Borysowski

W dniu 21 lutego 2016 r. odbyły się wybory nowego Zarządu. Uformował się on w następujący sposób:

Prezes -Anna Pobóg – Lenartowicz

Wiceprezes- Stanisław Jędrzejów

Skarbnik – Jerzy Koziołek

Sekretarz – Maria Gwizdak

Członkowie – Jan Kotula, Marek Tomczak

Komisja Rewizyjna:

Janusz Uchnast – przewodniczący

Gabriela Henek, Zygmunt Sykulski – członkowie

Sąd Koleżeński:

Emilia Koziołek – przewodnicząca

Bogusław Borysowski, Teresa Koziarska- członkowie

W dniu 18 marca 2018 r. wybrano nowe władze Towarzystwa.

Zarząd:

Prezes -Anna Pobóg – Lenartowicz

Wiceprezes- Marek Tomczak

Skarbnik – Jerzy Koziołek

Sekretarz – Maria Gwizdak

Członkowie – Jan Kotula, Gabriela Henek, Monika Ożóg

Komisja Rewizyjna:

Janusz Uchnast – przewodniczący

Urszula Chyl, Zygmunt Sykulski – członkowie

Sąd Koleżeński:

Emilia Koziołek – przewodnicząca

Natalia Ozdoba, Teresa Koziarska- członkowie